Закони и прописи

 

Закон о комуналној дјелатности РС

Закон о управљању отпадом

Одлука о комуналном реду