Савјет корисницима

 

Поштовани корисници,

Изградњу и  одржавање водоводног шахта, а према условима које одређује комунално предузеће, врши власник односно корисник.

Водомјерни шахт мора да буде чист, а водомјер добро заштићен од мраза, механичког оштећења, крађе, и да му прилаз буде увјек могућ (одлука о водоводу и канализацији Сл. Гл. општине Дервента бр.0 8/03)

Водомјерни  шахт не смије се користити за друге намјере.

Прикључке на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво  "КОМУНАЛАЦ" а.д. Дервента