Преглед дјелатности

 

 Основне дјелатности:


  • Сакупљање, пречишћавање  и дистрибуција воде

  • Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина

  • Уклањање отпадних вода, одвоз смећа, санитарне и сличне делатности

  • Прикупљање и обрада отпадних вода

  • Прикупљање и обрада осталог отпада

  • Санитарне и друге дјелатности

  • Остали грађевински радови који захтевају специјално извођење или опрему

  • Погребне и пратеће делатности

  • Трговина на мало на тезгама и пијацамаОстале делатности:


Уписане су у судском регистру, а ка такве употпуњавају извршавање послова основне делатности уз услуге посредовања у трговини, приређивање сајмова - вашара и обављање помоћних послова.