План јавних набавки

   

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2018. годину (10.09.2018.)

    

   План јавних набавки за 2018. годину (10.09.2018.)

    

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2018. годину (18.10.2018.)

   План јавних набавки за 2018. годину (18.10.2018.)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2018. годину (26.10.2018.)

   План јавних набавки за 2018. годину (26.10.2018.)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2018. годину (16.11.2018.)

   План јавних набавки за 2018. годину (16.11.2018.)

   Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2019.годину

   План јавних набавки за 2019.годину

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2019. годину (17.04.2019.)

   План јавних набавки за 2019.годину (17.04.2019.)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2019. годину (20.07.2019.)

   План јавних набавки за 2019. годину (20.07.2019.)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2019. годину (03.09.2019.)

   План јавних набавки за 2019. годину (03.09.2019.)