План јавних набавки

   

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2018. годину (10.09.2018.)

    

   План јавних набавки за 2018. годину (10.09.2018.)

    

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2018. годину (18.10.2018.)

   План јавних набавки за 2018. годину (18.10.2018.)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2018. годину (26.10.2018.)

   План јавних набавки за 2018. годину (26.10.2018.)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2018. годину (16.11.2018.)

   План јавних набавки за 2018. годину (16.11.2018.)

   Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2019.годину

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2019. годину (17.04.2019.)

   План јавних набавки за 2019.годину (17.04.2019.)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2019. годину (20.07.2019.)

   План јавних набавки за 2019. годину (20.07.2019.)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2019. годину (03.09.2019.)

   План јавних набавки за 2019. годину (03.09.2019.)

   Одлука о измјенама План јавних набавки за 2019. годину (18.10.2019.)

   План јавних набавки за 2019. годину (18.10.2019).

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2019. годину (25.11.2019).

   План јавних набавки за 2019. годину (25.11.2019).

   Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2020. годину (31.01.2020).

   План јавних набавки за 2020. годину (31.01.2020).

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2020. годину (24.02.2020).

   План јавних набавки за 2020. годину (24.02.2020).

   Oдлука о измјенама Плана јавних набавки за 2020. годину (22.04.2020).

   План јавних набавки за 2020. годину (22.04.2020).

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2020. годину (05.05.2020).

   Плана јавних набавки за 2020. годину (05.05.2020).

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2020. годину (03.06.2020).

   План јавних набавки за 2020. годину (03.06.2020).

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2020. годину (23.07.2020).

   План јавних набавки за 2020. годину (23.07.2020).

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2020. годину (14.08.2020).

   План јавних набавки за 2020. годину (14.08.2020).

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2020. годину (19.10.2020).

   План јавних набавки за 2020. годину (19.10.2020).

   Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2021. годину (28.01.2021).

   План јавних набавки за 2021. годину (28.01.2021).

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2021. годину (25.02.2021).

   План јавних набавки за 2021. годину (25.02.2021).

   Oдлука о измјенама Плана јавних набавки за 2021. годину (11.06.2021).

   План јавних набавки за 2021. годину (11.06.2021)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2021. годину (09.07.2021)

   План јавних набавки за 2021. годину (09.07.2021)

   Одлука о измјенама Плана јавних набавки за 2021. годину (23.07.2021)

   План јавних набавки за 2021. годину (23.07.2021)