Одлука о избору најповољнијег понуђача - Гориво за возила и механизацију (13.12.2018.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 1 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 2 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 3 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 4 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 5 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 6 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 7 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Гориво за возила и механизацију (02.12.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водомјери (10.03.2020.)