Одлука о избору најповољнијег понуђача - Гориво за возила и механизацију (13.12.2018.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 1 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 2 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 3 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 4 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 5 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 6 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал Лот 7 (20.06.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Гориво за возила и механизацију (02.12.2019.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водомјери (10.03.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 1 (23.06.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 2 (23.06.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 3 (23.06.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 4 (23.06.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 5 (23.06.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 6 (23.06.2020.)

 

                                       

Одлука о дјелимичном усвајању жалбе на тендерску документацију у поступку набавке камиона за сакупљање комуналног отпада (20.07.2020.)

 

                                       

Одлука о усвајању жалбе на тендерску документацију у поступку набавке камиона за сакупљање комуналног отпада (28.08.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Камион за сакупљање комуналног отпада (24.09.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Гориво за возила и механизацију (10.12.2020.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водомјери (24.05.2021.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка и уградња надоградње на возило за прикупљање комуналног отпада (29.07.2021.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 6  (01.09.2021.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 1  (03.09.2021.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 2  (06.09.2021.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 3  (06.09.2021.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 4  (07.09.2021.)

 

                                       

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Водоводни материјал - ЛОТ 5  (07.09.2021.)