Конкурентски захтјеви

 

 

Одлука о избору најповољнијег добављача - Набавка самоходне чистилице за улице

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка ауто гума ЛОТ 1

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка ауто гума ЛОТ 2

 

Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Канцеларијски прибор, тонери, графичка штампа, рачуни, коверте и копир папир

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Булдожер гусјеничар (кориштен)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Kанцеларијски прибор, тонери, графичка штампа, рачуни, коверте и копир папир

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Геодетска опрема