Конкурентски захтјеви

 

 

Одлука о избору најповољнијег добављача - Набавка самоходне чистилице за улице (11.10.2018.)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка ауто гума ЛОТ 1 (09.11.2018.)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Набавка ауто гума ЛОТ 2 (09.11.2018.)

 

Одлука о поништењу поступка јавне набавке - Канцеларијски прибор, тонери, графичка штампа, рачуни, коверте и копир папир (03.12.2018.)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Булдожер гусјеничар - кориштен (13.12.2018.)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Kанцеларијски прибор, тонери, графичка штампа, рачуни, коверте и копир папир (25.12.2018.)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Геодетска опрема (22.01.2019.)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Aрмирано-бетонски поклопци, цијеви и шахтови (02.08.2019.)

 

Одлука о о поништењу одлуке о избору најповољнијег понуђача и поновном избору најповољнијег понуђача за набавку робе: - Армирано бетонски поклопци, цијеви и шахтови (12.08.2019.)

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке робе:  Армирано бетонски поклопци, цијеви и шахтови (16.08.2019.)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Резервни дијелови за путничка возила, теретна возила и радне машине ЛОТ 3 (04.09.2019.)

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Резервни дијелови за путничка возила, теретна возила и радне машине ЛОТ 2 (09.09.2019.)