Историја предузећа

 

"КОМУНАЛАЦ" а.д. Дервента има своју дугу традицију засновану на обављању делатности, од општег друштвеног и привредног значаја,  првенствено водоснабдевање, одржавање чистоће града, депоновање смећа, обављање послова тржница, пијаца и друго. Извршење ових послова захтева и посебност, као што су: редовност обављања комуналних услуга, без обзира на временске и друге услове, ажурност у случају кварова, застоја или хаварија, стручност и искуство у раду, придржавање пројектних, програмских и планских решења, уз могуће њихово прилагођавање потребама и реалним изворима финансирања.


Свака од комуналних делатности подложна је осетљивим и више утицајним чиниоцима, природним и техничким условима, строгим законским прописима, објективним у субдјктивним критикама од корисника услуга(испорука воде, по динамици и квалитету, одржавање чистоће града, рад пијаца и друго)