Обавјештење - одлагање и одвоз баштенског отпада

„Комуналац“ а.д. према Одлуци о комуналном реду дужан је да одвози комунални отпад према утврђеном распореду. У комунални отпад не свртсава  се баштенски, грађевински и кабасти отпад.

У прољеће и јесен примјећено је да грађани износе у већим количинама баштенски отпад који прави проблеме при одвозу јер се не одлаже адекватно и на правилан начин.

Због тога је „Комуналац“ а.д. Дервента извршио набавку намјенских врећа за баштенски отпад од 150 л, који грађани могу да набаве у сједишту предузећа.

Овим путем обавјештавамо наше кориснике да убудуће баштенски отпад који не буде одложен у намјенске вреће се неће одвозити.

Такође сва физичка лица која врше изградњу или реконструкцију објеката уз минималну накнаду могу да изнајме контенер за грађевински материјал и шут који ће бити адекватно одложен на то предвиђено мјесто.