Оглас

Оглас о поновној продаји дијела основних средстава