Анализа воде

 

 Узимање узорака и испитивање бактериолошке и физичко - хемијске исправности воде врши Институт за заштиту здравља  Републике Српске - Регионални завод за заштиту здравља Добој.