Ко контролише квалитет воде за пиће? 

Вода која се дистрибуира потрошачима контролише се од стране Института за заштиту здравља РС, регионални завод Добој.

Зашто је вода некада замућена и жућкаста? 

Догоди се да након ЗАСТОЈА У ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ (квар) у славинама потрошача појави се замућена вода. То је посљедица хидрауличког удара, што доводи до покретања талога који се налази на унутрашњим зидовима цјевовода, а интензивним отакањем славина у домаћинствима вода се избистри. Водовод је дужан да такође врши и испирање дистрибутивне водоводне мреже.

Зашто је вода некад бјеличаста?

Под „ бијелом водом“ се подразумијева вода у коју је допро ваздух у виду мјехурића. То је диспергован ваздух који у виду мјехурића из чаше излази за тридесетак секунди, тако да се вода потпуно избистри. Најчешће су проблем неисправне кућне инсталације које усисавају ваздух. Ова појава нема хигијенско-санитарни значај.

Шта је потрошња воде?

Потрошња воде је запремина воде која је искоришћена у одређеном временском периоду и преставља разлику између два очитавања стања на водомјеру.

Ко одржава инсталације до водомјера а ко иза водомјера?

Инсталације до водомјера укључујући и водомјер одржава „Комуналац“ а.д., а инсталације после водомјера корисник односно власник водоводног прикључка.

У случају да дође до пуцања цијеви после водомјера јесам ли дужан платити цијели износ потрошене воде?

Ако дође до пуцања цијеви после водомјера односно на инсталацијама које одржава сам потрошач односно власник прикључка, сва потрошена вода на водомјеру је регистрована, и дужнисте је платити.

Зашто плаћам одржавање водомјера?

Издвајање за одржавање водомјера служи за: одржавање, баждарење и замјену водомјера, а накнада зависи од категорије потрошача и профила водомјера.

Како се врши расподјела потрошње воде у стамбеним зградама (колективима) са једним водомјером?

Укупна потрошена вода очитана на водомјеру дијели се са бројем станара у заједници етажних власника. Сразмјерно броју чланова појединих домаћинстава се и врши расподјела укупно потрошене воде. Број чланова домаћинства доставља предсједник скупштине заједнице етажних власника и то у писаној форми.

У ком року се могу доставити примједбе на висину рачуна?

Рок за достављање примједби на висину рачуна је 8 дана од дана пријема рачуна.

Шта предузеће предузима у случају нередовног плаћања рачуна?

У случају да корисник комуналних услуга не плати рачун за два мјесеца узастопно, на основу Закона о комуналним дјелатностима Републике Српске власнику односно кориснику објекта се може ускратити испорука воде.

Коме се грађани могу обратити ако у улици не постоји водоводна и канализациона мрежа?

За изградњу недостајуће и реконструкцију постојеће водоводне мреже грађани могу да се обрате Скупштини Општине Дервента, односно надлежном одјељењу за стамбено-комуналне послове, који су и власници водоводне и канализационе инфраструктуре.

Која је процедура за добијање новог водоводног и канализационог прикључка?

Потребно је да се пријавите нашој стручној служби која је задужена за нове водоводне и канализационе прикључке гдје се подноси захтјев за нови прикључак, а уз захтјев треба приложити и грађевинску дозволу, посједовни лист, копију катастарског плана и копију личне карте власника објекта. На основу поднесеног захтјева наше стручне екипе излазе на терен гдје се утврђују услови прикључења.

Цијена прикључка састоји се из три дијела:

    • Таксе која зависи од профила прикључка и квадратуре објекта

    • Материјала који се уграђује за нови прикључак и

    • рада радника и механизације

Ко предлаже а ко даје сагласност на цјеновник комуналних услуга?

Цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на цијену даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

ПРИПРЕМИТЕ СВОЈЕ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЗИМУ!

„  Комуналац“ а.д. Дервента Р.Ј. Водовод жели да потрошаче подсјети да своје водомјере и шахтове треба да припреме за зиму, и тако избјегну нежељење штете на водоводним инсталацијама. Прошле зиме „Комуналац“ а.д. Дервента имао је повећан број позива од стране потрошача због кварова на водоводним инсталацијама изазваних због ниске температуре ваздуха. Пуцање стакла на водомјеру и осталих кварова на инсталацијама долази због тога што се шахт не припреми адекватно за зиму. Овим путем желимо да Вам упутимо неколико савјета како да заштитите ваше водоводне инсталације у зимском периоду и тако избјегнете нежељену штету.

 Према члану 32. Одлуке о водоводу и канализацији (Службени гласник Општине Дервента 9/17), власник односно корисник водоводног прикључка дужан је да одржава водоводни шахт, и заштити водомјер од мраза и механичког оштећења, а трошкови поправке водоводне гарнитуре (пуцања стакла, повреде пломбе и сл.) због неисправности и неодржавања водомјерног шахта падају на терет власника прикључка.

Заштитите водомјер  од пуцања умeтањем адекватног изолационог материјала у шахт, попут минералне вуне и стиропора и све прекријте најлоном. Шахт мора да буде сув и чист са адекватним поклопцем. Прегледајте све инсталације од шахта па до свих изљева у вашем обејкту, а посебно обратите пажњу на инсталације које воде до гаража, шупа и вањских чесми. Потрошачи који у својим стамбеним објектима не бораве у зимском периоду требало би да своје водоводне инсталације испразне јер вода у инсталацијама приликом ниских температура смрзне и долази до пуцања инсталација.

У случају да је дошло до оштећења првог вентила у шахту (вентил прије водомјера) његову поправку раде радници Р.Ј. Водовод, а у случају да је оштећење настало на другом вентили ( вентил иза водомјера) онда сами сносите трошкове поправке. Уколико је цијев смрзла можете да је покушате да је одмрзнете топлом водом а чињеница је и да ако су цијеви под ледом да су и оштећене те их треба и санирати. 

Ако се домаћински понашате и адекватно одржавате водоводне инсталације смањује се могућност настанка штете и непотребних издатака.

ТО ЈЕ У НАШЕМ И ВАШЕМ ИНТЕРЕСУ                                                                                                       

                                                                                                     „Комуналац“ а.д. Дервента

Obavještavamo naše potrošače koji se snabdijevaju vodom sa izvorišta Bilića Vrelo i Lupljanice , da je posle posljednih obilnih padavina došlo do zamućenosti vode na samim izvorištima, te da je istu preventivno  prije upotrebe potrebno prokuhati.

Због пуцања транспортног цјевовода Кораће-Бабино Брдо дошло је до прекида водоснабдијевања потрошачима у насељима Беглуци, Бијело Брдо, Дубочац и Кораће у ноћним сатима између 18 и 19.10. 2021. године. Квар је лоциран  екипа је на терену у току је отклањање квара. Могући су прекиди снабдијевања водом и потрошачима који се снабдијевају са резервоара Бабино Брдо, те се потрошачи моле да обезбиједе резерве воде за своје потребе. 

 

Odoo CMS - a big picture

АД „Комуналац“ ових дана постао је богатији за нову машину за чишћење улица. Наиме, набављена је нова машина познатог њемачког произвођача „Schmidt“, бренда који већ 90 година послује у производњи ових и других машина за сличне намјене.

Ради се о моделу „Swingo 200“, са двије покретне четке, идеалном за одржавање градских улица и тргова. Има спремиште од 2 кубика што значи да се може дуже задржати на терену и тако покрити већу површину.

Опредјељење АД „Комуналац“, је да у складу са могућностима набавља нову опрему ради што ефикасније обављања својих послова из области одржавања укупне чистоће града.

„Комуналац“ а.д. према Одлуци о комуналном реду дужан је да одвози комунални отпад према утврђеном распореду. У комунални отпад не свртсава  се баштенски, грађевински и кабасти отпад.

У прољеће и јесен примјећено је да грађани износе у већим количинама баштенски отпад који прави проблеме при одвозу јер се не одлаже адекватно и на правилан начин.

Због тога је „Комуналац“ а.д. Дервента извршио набавку намјенских врећа за баштенски отпад од 150 л, који грађани могу да набаве у сједишту предузећа.

Овим путем обавјештавамо наше кориснике да убудуће баштенски отпад који не буде одложен у намјенске вреће се неће одвозити.

Такође сва физичка лица која врше изградњу или реконструкцију објеката уз минималну накнаду могу да изнајме контенер за грађевински материјал и шут који ће бити адекватно одложен на то предвиђено мјесто.

Обавјештавамо потрошаче који се снабдијевају водом са резервоара Томасово Брдо, насеља Модран, Плехан, Велика Сочаница, Горња Лупљаница, Дажница, Врхови, Шушњари, Зеленике и Живинице, да ће доћи до обуставе водоснабдијевања дана 04.12 2015. године (петак) због  чишћење резервоара Томасово Брдо. 

Редовна успостава водоснабдијевања очекује се у суботу  05.12.2015. године. 

Моле се потрошачи да обезбиједе резерве воде за своје потребе. 

Анкета

Да ли сте задовољни услугом водоснабдијевања?

Европска повеља о води!

"121 година водовода у Дервенти"

Изградња водовода

Embedded Image
Дервентски лист 21.09.2017.

Усвојени сви документи

Embedded Image
Дервентски лист 29.06.2017.

Питка вода

Embedded Image
Дервентски лист 28.09.2017.

Питка вода

Embedded Image
Дервентски лист 28.09.2017.

Раздвајање рециклажног отпада

Embedded Image
Дервентски лист 22.06.2017.

Кубик воде 1,03 КМ

Embedded Image
Дервентски лист 08.06.2017.

Одвоз грађевинског и кабастог отпада

Embedded Image
Дервентски лист 06.04.2017.

Прање контејнера

Embedded Image
Дервентски лист 09.03.2017.

Неки хоће - Неки неће!

Embedded Image
Дервентски лист 19.01.2017.

Дан отворених врата

Embedded Image
Дервентски лист 01.05.2014.

Вода исправна за пиће

Embedded Image
Дервентски лист 29.05.2014.

Рачуни тромјесечно

Embedded Image
Дервентски лист 10.07.2014.

Набављено ново возило

Embedded Image
Дервентски лист 07.08.2014.

Нова кућа за колегу

Embedded Image
Дервентски лист 02.10.2014.